JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z PIECYKA GAZOWEGO ?

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z PIECYKA GAZOWEGO ?

Zdarza się, że słyszmy o konsekwencjach nieprawidłowego używania piecyka gazowego. Poniżej przestawiamy mini ,,kompendium wiedzy”, jak prawidłowo użytkować piecyk gazowy, aby ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu zminimalizować do ,,zera”.

1. Korzystaj tylko ze sprawnych urządzeń, montowanych przez specjalistów

Decydując się na zakup piecyka gazowego, wybierz się do autoryzowanego sprzedawcy. Urządzenia, o nieznanej historii, mogą stanowić zdecydowanie większe zagrożenie uszczerbku na zdrowiu lub nawet utraty życia.

Pamiętaj, że nowo zakupiony piecyk posiada specyfikację techniczną i odpowiednie atesty. Kupując oryginalny produkt na stronie sklepu GASPOL - www.sklep.gaspol.pl, mamy pewność, że spełnia on wszelkie normy bezpieczeństwa.

2. Zadbaj o wentylację pomieszczenia

Sprawny i bezpieczny piecyk to tylko połowa sukcesu. Istotny warunek jaki jeszcze powinien zostać spełniony to pomieszczenie, w którym planujemy zamontować produkt. Odpowiednie wentylowanie (np. istnienie i drożności kanałów wentylacyjnych, kratki wentylacyjne w drzwiach) stanowi kluczowy element prawidłowego użytkowania.

3. Zadbaj o bezpieczeństwo w otoczeniu piecyka

Ze względu na ciężar gazu płynnego względem powietrza (jest cięższy od powietrza), nie wolno korzystać z piecyków gazowych w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu (np. piwnice).

Przed uruchomieniem zawsze należy sprawdzić czy butla podłączona do piecyka nie jest narażona na działanie wysokich temperatur, pochodzących od innych urządzeń (ustawiając ją np. bezpośrednio obok innych pieców lub bezpośrednio przed promiennikiem piecyka).

Nie używaj piecyka w pomieszczeniach gdzie mogą unosić się inne gazy lub pary (np. spaliny lub opary farb, rozpuszczalników).

Nie wolno używać piecyka w łazienkach, na basenach, i w pobliżu natrysków, a także w pojazdach (np. kampery, przyczepy kempingowe).

Nie należy stawiać ogrzewacza w pobliżu foteli, tkanin, pościeli i mebli. Nigdy nie kładź odzieży i innych przedmiotów w pobliżu lub na piecyku.

Nie wolno przechowywać innych butli gazowych w pomieszczeniu, w którym jest używany piecyk gazowy.

Aby uniknąć poparzeń i/lub pożaru upewnij się, że osoby przebywające w pomieszczeniu, zachowują bezpieczną odległość od piecyka.

Szczególnej uwagi wymaga użytkowanie piecyka w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci i/lub zwierzęta.

4. Bezpieczeństwo eksploatacji piecyka gazowego

Butle z gazem, jak i całe urządzenie, należy zawsze ustawiać w pozycji pionowej.

Reduktor powinien posiadać homologację techniczną, a długość przewodu nie powinna przekraczać 1m.

Podłączając butlę gazową sprawdzaj szczelność połączeń przy użyciu specjalnej pianki lub wody z detergentem.

NIGDY NIE SPRAWDZAJ SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ PRZY POMOCY OGNIA OTWARTEGO (np.: zapałki, itp.).

W przypadku stwierdzenia nieszczelności pamiętaj, aby:

  • natychmiast zamknąć zawór butli,
  • wyłączyć wszelkie źródła otwartego ognia, jak również wyłączyć prąd w
  • pomieszczeniu głównym bezpiecznikiem,
  • butlę odłączyć od urządzenia i wynieść na zewnątrz,
  • pomieszczenie należy wietrzyć do czasu przyjazdu serwisu lub ewentualnie Straży Pożarnej.

Regularnie sprawdzaj stan połączenia reduktora z butlą i z piecykiem.

5. Zapoznaj się z instrukcją obsługi piecyka gazowego

Producent zapewnia, że piecyk gazowy jest w pełni bezpieczny – pod warunkiem, że będziemy stosowali się do wszystkich zasad wymienionych w instrukcji obsługi.

Obowiązkowo należy zapoznać się ze wskazówkami i zachować instrukcję na przyszłość, by móc wrócić do niej w razie wątpliwości.

6. Pamiętaj o regularnym serwisowaniu piecyka gazowego

Jednym z warunków koniecznych dla bezpiecznego i prawidłowego użytkowania piecyka gazowego, jest poddawanie go regularnym przeglądom okresowym. Przeglądu należy dokonywać raz do roku.

Przegląd powinien obejmować, przede wszystkim: badanie stanu instalacji gazowej, sprawdzenie wentylacji w pomieszczeniu i obowiązkowo musi być przeprowadzany przez osoby uprawnione.

Zabroniona jest ingerencja w konstrukcję i instalację piecyka.

7. Zainstaluj czujnik tlenku węgla

Nawet jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania omówione powyżej, rekomendujemy zainstalowanie w pomieszczeniu, gdzie użytkujemy piecyk, czujnika tlenku węgla.

Ma on na celu zaalarmowanie nas, zanim stężenie CO w powietrzu osiągnie poziom groźny dla naszego zdrowia.

Koszt takiej instalacji jest pomijalny, gdy na drugiej szali jest nasze zdrowie lub życie.

Wszystkie wymienione powyżej zasady mają na celu bezpieczne korzystanie z piecyka gazowego. Należy jednak pamiętać, że to tylko od nas zależy czy będziemy ich przestrzegać i prawidłowo, a zarazem bezpiecznie eksploatować produkt.

Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?

polecane dla ciebie

Piecyk gazowy Blue Belle
499,00 zł 699,00 zł
Piecyk gazowy Blue Belle
-200 zł
bestseller
Piecyk gazowy Ravanson  LD 168S
379,00 zł 549,00 zł
Piecyk gazowy Ravanson LD 168S
-170 zł
nowość
ostatnie sztuki